Wersja twojej przeglądarki jest przestarzała. Zalecamy zaktualizowanie przeglądarki do najnowszej wersji.

Galeria mediów

Nasze ostatnie realizacje:

1. 38 x PROJEKT WYKONAWCZY dla PKP ENERGETYKA w związku z   

    modernizacją Stacji Transformatorowych na Dolnym Śląsku w okresie

    10.2017r. do 02.2018r. Wykonaliśmy 38 dokumentacji wraz z uzgodnieniem

    wszystkich dokumentacji z Inwestorem oraz Tauron. 

 

2. 2 x PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY dla Gminy Sulejów.

    Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w Gminie Sulejów.

    Dokumentację zostały wykonane, uzgodnione bez uwag oraz zostały

    wykonane Zgłoszenia. Dokumentację wykonaliśmy 10.2017r. do

    02.2018r.

 

3. 3 x PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY.

    Podwieszenie napowietrznej linii oświetlenia ulicznego typu AsXSn  

    2x25mm2 na istniejących słupach linii nn.

 

 

4. PROJEKT BUDOWLANY. Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego.

 

5. PROJEKT BUDOWLANY. Budowa słupa w istniejącej linii napowietrznej         oraz dobudowa oświetlenia ulicznego.

 

6. PROJEKT BUDOWLANY. Rozbudowa sieci ŚN + nN dla zasilania placu  

    budowy docelowo budynku mieszkalnego i budynków gospodarczych.

 

7. 2 x PROJEKT BUDOWLANY. Budowa jednego słupa oświetleniowego

   w celu oświetlenia boiska.

 

8.  2 x PROJEKT BUDOWLANY. Budowa przyłącza elektroenergetycznego

    kablem ziemnym ŚN -15kV wraz ze stacją transformatorową 15/04kV.

 

9. PROJEKT WYKONAWCZY. Przystosowanie układu pomiarowego do

    wymagań Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

 

10. PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY. Wykonaliśmy dziesięć  

    projektów przyłączkablowych 0,4 kV wraz z pomiarem energii  

    elektrycznej dla potrzeb zasilania projektowanej pompowni ścieków

    w miejscowości Wierzchas gm. Wierzchlas.

 

11. PROJEKT BUDOWLANY. Dobudowa oświetlenia zewnętrznego na terenie

    cmentarza w miejscowości Kiełczygłów gm. Kiełczygłów.

 

12. PROJEKT BUDOWLANY. Projekt linii kablowej 0,4 kV wraz z pomiarem

      energii elektrycznej dla potrzeb zasilania budynku mieszkalnego

     i garażowo-gospodarczego w miejscowości Wierzchas gm. Wierzchlas.

 

 

13. PROJEKT BUDOWLANO – WYKONAWCZY. Wykonaliśmy pięć projektów

     przyłączkablowych 0,4 kV wraz z pomiarem energii elektrycznej dla

     potrzeb zasilania domków jednorodzinnych w gminie Rusiec

 

Polityka cookies

Ten serwis korzysta z plików cookies do przechowywania informacji na twoim komputerze.

Czy akceptujesz?